• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
"artist - song title"
Chinese Classical
1
Lofty Mountains and Flowing Waters - Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

Lofty Mountains and Flowing Waters

  Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

2
The Silent Moon Mirrored In the Fish Pond - Lou Huiping & Zhang Wei-Liang

The Silent Moon Mirrored In the Fish Pond

  Lou Huiping & Zhang Wei-Liang

3
Butterfly Lovers - National Cinema Symphony Orchestra

Butterfly Lovers

  National Cinema Symphony Orchestra

4
Dragon Boat - Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

Dragon Boat

  Xu Zhengyin & Zhang Wei-Liang

5
Ancient Way of Life - Gong Yi & Zhang Wei-Liang

Ancient Way of Life

  Gong Yi & Zhang Wei-Liang

6
Flowing Waters - Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

Flowing Waters

  Chen Dongqing, Liu Minze & Zhang Wei-Liang

7
The Peacock Flies to the Southeast - Li Baolin & Zhang Wei-Liang

The Peacock Flies to the Southeast

  Li Baolin & Zhang Wei-Liang

8
Offering Sacrifices - Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

Offering Sacrifices

  Hubei Art Troupe Band & Zhang Wei-Liang

9
Elegant Orchid In Jieshi Tune - Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

Elegant Orchid In Jieshi Tune

  Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

10
Running Water - Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

Running Water

  Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

11
Calling Back the Spirit of the Dead - Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

Calling Back the Spirit of the Dead

  Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

12
Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Queen of the Blossoms - the Green-Sepaled Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

13
The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

14
Plum Blossom Melody - Three Variations - Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

Plum Blossom Melody - Three Variations

  Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

15
Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

16
Fishing by the River - Shi Zhi-You

Fishing by the River

  Shi Zhi-You

17
The Story of the Swan - National Cinema Symphony Orchestra

The Story of the Swan

  National Cinema Symphony Orchestra

18
Jasmine Flower - National Cinema Symphony Orchestra

Jasmine Flower

  National Cinema Symphony Orchestra

19
Plum Blossom Princess Shoyang - Shi Zhi-You

Plum Blossom Princess Shoyang

  Shi Zhi-You

20
Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

21
Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

22
Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

23
Flowers on the River - Shi Zhi-You

Flowers on the River

  Shi Zhi-You

24
Bamboo - Shi Zhi-You

Bamboo

  Shi Zhi-You

25
Happy for the Rain in the Pavilion - Shi Zhi-You

Happy for the Rain in the Pavilion

  Shi Zhi-You

26
Essence of the Green - Zhang Wei-Liang

Essence of the Green

  Zhang Wei-Liang

27
Imitation of DONG Bei-yuanSingleQuotes Landscape - Shi Zhi-You

Imitation of DONG Bei-yuanSingleQuotes Landscape

  Shi Zhi-You

28
Apricot Blossom Lady Yang Gui-fei - Shi Zhi-You

Apricot Blossom Lady Yang Gui-fei

  Shi Zhi-You

29
River of Fragrance - Zhang Wei-Liang

River of Fragrance

  Zhang Wei-Liang

30
Willows after Thunder Rain - Shi Zhi-You

Willows after Thunder Rain

  Shi Zhi-You

31
Taste Zen in Tea - Zhang Wei-Liang

Taste Zen in Tea

  Zhang Wei-Liang

32
Rocks - Shi Zhi-You

Rocks

  Shi Zhi-You

33
Peach Blossom Lady Xi - Shi Zhi-You

Peach Blossom Lady Xi

  Shi Zhi-You

34
Lotus Blossom Xi Shi - Shi Zhi-You

Lotus Blossom Xi Shi

  Shi Zhi-You

35
Both are Forgotten - Zhang Wei-Liang

Both are Forgotten

  Zhang Wei-Liang

36
Nest Lake - Shi Zhi-You

Nest Lake

  Shi Zhi-You

37
Peony Li Bai - Shi Zhi-You

Peony Li Bai

  Shi Zhi-You

38
Pomegranate Blossom Zhong Kui - Shi Zhi-You

Pomegranate Blossom Zhong Kui

  Shi Zhi-You

39
Drunken is the Bone, Awaken is the Soul - Zhang Wei-Liang

Drunken is the Bone, Awaken is the Soul

  Zhang Wei-Liang

40
As Free as the Clouds - Zhang Wei-Liang

As Free as the Clouds

  Zhang Wei-Liang

41
No Nothing At All - Zhang Wei-Liang

No Nothing At All

  Zhang Wei-Liang

42
Intoxicating Colors of Tea - Zhang Wei-Liang

Intoxicating Colors of Tea

  Zhang Wei-Liang

43
The Eternal Vow - National Cinema Symphony Orchestra

The Eternal Vow

  National Cinema Symphony Orchestra

44
Spring Breeze - Wu Tong

Spring Breeze

  Wu Tong

45
Great Wall Ballad - National Cinema Symphony Orchestra

Great Wall Ballad

  National Cinema Symphony Orchestra

46
Forever Flows the River - National Cinema Symphony Orchestra

Forever Flows the River

  National Cinema Symphony Orchestra

47
Ai Nai - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Ai Nai

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

48
心愛的馬車 - Teresa Teng

心愛的馬車

  Teresa Teng

49
Moon Reflection in the Er Quan - National Cinema Symphony Orchestra

Moon Reflection in the Er Quan

  National Cinema Symphony Orchestra

50
Dialogue Between Fisherman and Woodcutter - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Dialogue Between Fisherman and Woodcutter

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

51
Cradle Song - National Cinema Symphony Orchestra

Cradle Song

  National Cinema Symphony Orchestra

52
Homeland of the Moon - National Cinema Symphony Orchestra

Homeland of the Moon

  National Cinema Symphony Orchestra

53
Beauty from Water - the Red Waterlily of West Lake - Shi Zhi-You

Beauty from Water - the Red Waterlily of West Lake

  Shi Zhi-You

54
Dwelling in the Fuchun Mountains - Shi Zhi-You

Dwelling in the Fuchun Mountains

  Shi Zhi-You

55
Dancing Fairy - the White Waterliily of East Lake - Shi Zhi-You

Dancing Fairy - the White Waterliily of East Lake

  Shi Zhi-You

56
Wild Geese Rest in the Sandy Wilderness - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Wild Geese Rest in the Sandy Wilderness

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

57
Missing an Old Friend - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Missing an Old Friend

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

58
The Beautiful Night Tune - Gong Yi & Luo Shou-cheng

The Beautiful Night Tune

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

59
A Spring Dawn at the Jade Tower - Gong Yi & Luo Shou-cheng

A Spring Dawn at the Jade Tower

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

60
Song of Spring - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Song of Spring

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

61
Boating on Azure Waves - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Boating on Azure Waves

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

62
The Moon of Guanshan - Gong Yi & Luo Shou-cheng

The Moon of Guanshan

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

63
Springing Fountains - Gong Yi & Luo Shou-cheng

Springing Fountains

  Gong Yi & Luo Shou-cheng

64
掀起你的蓋頭來 - 浙江交響樂團

掀起你的蓋頭來

  浙江交響樂團

65
Silent Snow - Wu Tong

Silent Snow

  Wu Tong

66
Guest of the Moon - the Yellow Waterlily - Shi Zhi-You

Guest of the Moon - the Yellow Waterlily

  Shi Zhi-You

67
在那遙遠的地方 - 浙江交響樂團

在那遙遠的地方

  浙江交響樂團

68
Intertwining Shadow - the Twin Waterlily - Shi Zhi-You

Intertwining Shadow - the Twin Waterlily

  Shi Zhi-You

69
Faraway Mountain - Wu Tong

Faraway Mountain

  Wu Tong

70
Image of Majesty - the Buddha-Seated Waterlily - Shi Zhi-You

Image of Majesty - the Buddha-Seated Waterlily

  Shi Zhi-You

71
Sound of Sheng - Wu Tong

Sound of Sheng

  Wu Tong

72
Pastoral - National Cinema Symphony Orchestra

Pastoral

  National Cinema Symphony Orchestra

73
Fine Tea Is Like a Beauty - Zhang Wei-Liang

Fine Tea Is Like a Beauty

  Zhang Wei-Liang

74
Longlasting Glamour - the Ancient Waterlily - Shi Zhi-You

Longlasting Glamour - the Ancient Waterlily

  Shi Zhi-You

75
Flying Rain - Zhang Wei-Liang

Flying Rain

  Zhang Wei-Liang

76
The Moon of West Lake - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

The Moon of West Lake

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

77
舞女 - Long Piao-Piao

舞女

  Long Piao-Piao

78
Fragrance of Water - Zhang Wei-Liang

Fragrance of Water

  Zhang Wei-Liang

79
An Evening Palace Banquet - Shi Zhi-You

An Evening Palace Banquet

  Shi Zhi-You

80
A-Thousand-Eye-And-A-Thousand-Hand Bodhisattva Kuan Yin - Shi Zhi-You

A-Thousand-Eye-And-A-Thousand-Hand Bodhisattva Kuan Yin

  Shi Zhi-You

81
Autumn Colors on the Que and Hua Mountains - Shi Zhi-You

Autumn Colors on the Que and Hua Mountains

  Shi Zhi-You

82
Remembrance of a Dream - Zhang Wei-Liang

Remembrance of a Dream

  Zhang Wei-Liang

83
Scents of Colors - Zhang Wei-Liang

Scents of Colors

  Zhang Wei-Liang

84
Whispering Pines in the Mountains - Shi Zhi-You

Whispering Pines in the Mountains

  Shi Zhi-You

85
Birds on a Blossoming Yellow-plum Tree - Shi Zhi-You

Birds on a Blossoming Yellow-plum Tree

  Shi Zhi-You

86
CHUN JIANG HUA YUE YE/Moonlit Night On a Spring River - 費 堅蓉

CHUN JIANG HUA YUE YE/Moonlit Night On a Spring River

  費 堅蓉

87
Yesterdays and Todays - Zhang Wei-Liang

Yesterdays and Todays

  Zhang Wei-Liang

88
Forgot To Speak - Zhang Wei-Liang

Forgot To Speak

  Zhang Wei-Liang

89
Travelers on a Mountain Path - Shi Zhi-You

Travelers on a Mountain Path

  Shi Zhi-You

90
Autumn Moon at Dong-Ting Lake - Shi Zhi-You

Autumn Moon at Dong-Ting Lake

  Shi Zhi-You

91
蘭花草 - Yinshia

蘭花草

  Yinshia

92
Icy Flesh and Jade Bones - Zhang Wei-Liang

Icy Flesh and Jade Bones

  Zhang Wei-Liang

93
Waterlilies in the Winding Garden - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Waterlilies in the Winding Garden

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

94
The Sunset of Thunder Peak Tower - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

The Sunset of Thunder Peak Tower

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

95
Early Spring - Shi Zhi-You

Early Spring

  Shi Zhi-You

96
Running Tiger Spring - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Running Tiger Spring

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

97
Remaining Snow on the Divided Bridge - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Remaining Snow on the Divided Bridge

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

98
Mausoleum of General Yue Fei - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

Mausoleum of General Yue Fei

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

99
The Luminous Landscape - Shi Zhi-You

The Luminous Landscape

  Shi Zhi-You

100
溫情滿人間 - Teresa Teng

溫情滿人間

  Teresa Teng

101
The Butterfly Lovers' Violin Concerto (Arr. for Violin & Chinese Orchestra): Andante cantabile "Transformation" - Lu Siqing, Taipei Chinese Orchestra & Yiu-kwong Chung

The Butterfly Lovers' Violin Concerto (Arr. for Violin & Chinese Orchestra): Andante cantabile "Transformation"

  Lu Siqing, Taipei Chinese Orchestra & Yiu-kwong Chung

102
Wakeful Lions Celebrating New Year - Hok-man Yim, China Broadcasting Chinese Orchestra & Fei-yun Xia

Wakeful Lions Celebrating New Year

  Hok-man Yim, China Broadcasting Chinese Orchestra & Fei-yun Xia

103
The Dawn of Lingyin Temple - Shanghai Chinese Traditional Orchestra

The Dawn of Lingyin Temple

  Shanghai Chinese Traditional Orchestra

104
High on the Summer Mountain—Yuan Dynasty, Wang Meng - Shi Zhi-You

High on the Summer Mountain—Yuan Dynasty, Wang Meng

  Shi Zhi-You

105
Jasmin Flowers - Ma Xiaohui & Li Bao

Jasmin Flowers

  Ma Xiaohui & Li Bao

106
Spring upon the Lake—Qing Dynasty, Wu Li - Shi Zhi-You

Spring upon the Lake—Qing Dynasty, Wu Li

  Shi Zhi-You

107
A Glorious Spring Moring - Shi Zhi-You

A Glorious Spring Moring

  Shi Zhi-You

108
Portrait of a Xiang Town - Shi Zhi-You

Portrait of a Xiang Town

  Shi Zhi-You

109
GAO SHAN LIU SHUI /Lofty Mountains and Flowing Waters - 費 堅蓉

GAO SHAN LIU SHUI /Lofty Mountains and Flowing Waters

  費 堅蓉

110
快樂的恰恰姑娘 - Teresa Teng

快樂的恰恰姑娘

  Teresa Teng

111
楓葉情 - Feng Fei-Fei

楓葉情

  Feng Fei-Fei

112
Landscape of the Snowy Forest--Northern Song Dynasty, Fan Kuan - Shi Zhi-You

Landscape of the Snowy Forest--Northern Song Dynasty, Fan Kuan

  Shi Zhi-You

113
Autumn Blossoms at Pu Pond - Shi Zhi-You

Autumn Blossoms at Pu Pond

  Shi Zhi-You

114
Overlooking Mingling Waves in the Moonlight - Shi Zhi-You

Overlooking Mingling Waves in the Moonlight

  Shi Zhi-You

115
迎春花 - Teresa Teng

迎春花

  Teresa Teng

116
赤桑鎮 (西皮三眼) - 李欣

赤桑鎮 (西皮三眼)

  李欣

117
龍鳳呈祥 (西皮慢板) - 李維康

龍鳳呈祥 (西皮慢板)

  李維康

118
Summer Leaves of Banana—Ming Dynasty, Du Jin - Shi Zhi-You

Summer Leaves of Banana—Ming Dynasty, Du Jin

  Shi Zhi-You

119
Attractions of the Riverside - Shi Zhi-You

Attractions of the Riverside

  Shi Zhi-You

120
Xiao, Xiang Scene - Shi Zhi-You

Xiao, Xiang Scene

  Shi Zhi-You

121
我倆在一起 - Teresa Teng

我倆在一起

  Teresa Teng

122
大登殿 (西皮二六) - 李維康

大登殿 (西皮二六)

  李維康

123
Guangling Melody - Gong Yi

Guangling Melody

  Gong Yi

124
A Little Snow in the Fishing Village—Song Dynasty, Wang Shen - Shi Zhi-You

A Little Snow in the Fishing Village—Song Dynasty, Wang Shen

  Shi Zhi-You

125
Sound of Autumn, Color of the Moon—Southern Song Dynasty, Ma He-zhi - Shi Zhi-You

Sound of Autumn, Color of the Moon—Southern Song Dynasty, Ma He-zhi

  Shi Zhi-You

126
Crying Deer under the Red Maple Tree—Wu-dai Dynasty, anonymous - Shi Zhi-You

Crying Deer under the Red Maple Tree—Wu-dai Dynasty, anonymous

  Shi Zhi-You

127
After the Spring Rain—Southern Song Dynasty, Ma Lin - Shi Zhi-You

After the Spring Rain—Southern Song Dynasty, Ma Lin

  Shi Zhi-You

128
赤桑鎮 (二黃散板) - 王晶華

赤桑鎮 (二黃散板)

  王晶華

129
漢宮驚魂 (二黃慢板) - 李光

漢宮驚魂 (二黃慢板)

  李光

130
武家坡 (西皮慢板) - 張曼玲

武家坡 (西皮慢板)

  張曼玲

131
三擊掌 (西皮二六) - 張曼玲

三擊掌 (西皮二六)

  張曼玲

132
漢宮驚魂 (二黃搖板) - 李欣

漢宮驚魂 (二黃搖板)

  李欣

133
遊龍戲鳳 (四平調) - 劉長瑜

遊龍戲鳳 (四平調)

  劉長瑜

134
Hanshan Temple - Chen Da-Wei, Gong Yi & 羅守成

Hanshan Temple

  Chen Da-Wei, Gong Yi & 羅守成

135
MEI HUA SAN NONG/Three Variations of the Plum Blossom - 費 堅蓉

MEI HUA SAN NONG/Three Variations of the Plum Blossom

  費 堅蓉

136
小雨來得正是時候 - Yvonne Jeng

小雨來得正是時候

  Yvonne Jeng

137
Wedding Parade - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Wedding Parade

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

138
昨夜夢魂中 - Teresa Teng

昨夜夢魂中

  Teresa Teng

139
蝸牛與黃鸝鳥 - Yinshia

蝸牛與黃鸝鳥

  Yinshia

140
Spring-Greeting Flowers - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Spring-Greeting Flowers

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

141
Colorful Clouds Chase After the Moon - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Colorful Clouds Chase After the Moon

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

142
Moon Reflected On Er Quan (Reflets De Lune Sur L'Er Quan) - Fiona Sze & Guo Gan

Moon Reflected On Er Quan (Reflets De Lune Sur L'Er Quan)

  Fiona Sze & Guo Gan

143
In the Moon for Love - Fiona Sze & Guo Gan

In the Moon for Love

  Fiona Sze & Guo Gan

144
Homesick - Little A

Homesick

  Little A

145
Hundreds Birds Worshipping the Phoenix - Little A

Hundreds Birds Worshipping the Phoenix

  Little A

146
Sunshine Over the Tashikuergan Desert - 6-Wire

Sunshine Over the Tashikuergan Desert

  6-Wire

147
我的祖國 (feat. Chi Liu) - China Philharmonic Orchestra

我的祖國 (feat. Chi Liu)

  China Philharmonic Orchestra

148
惜别的海岸 - Long Piao-Piao

惜别的海岸

  Long Piao-Piao

149
只要為你活一天 - Louise Tsuei

只要為你活一天

  Louise Tsuei

150
我不該愛你 - Teresa Teng

我不該愛你

  Teresa Teng

151
秋纏 - Feng Fei-Fei

秋纏

  Feng Fei-Fei

152
The Story of the Lady Orchid - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

The Story of the Lady Orchid

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

153
Purple Bamboo Melody - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Purple Bamboo Melody

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

154
怎麽再回頭 - Long Piao-Piao

怎麽再回頭

  Long Piao-Piao

155
Song of Tong Mountain (Arr. for Erhu & Western Orchestra) - On-yuen Wong, Hong Kong Philharmonic Orchestra & Yip Wing-Sie

Song of Tong Mountain (Arr. for Erhu & Western Orchestra)

  On-yuen Wong, Hong Kong Philharmonic Orchestra & Yip Wing-Sie

156
Lion Dance - Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

Lion Dance

  Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

157
Piano Concerto "The Yellow River": II. Ode to the Yellow River - Yitkin Seow, Fung Lam, Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

Piano Concerto "The Yellow River": II. Ode to the Yellow River

  Yitkin Seow, Fung Lam, Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

158
Welcoming Spring - Hok-man Yim, China Broadcasting Chinese Orchestra & Fei-yun Xia

Welcoming Spring

  Hok-man Yim, China Broadcasting Chinese Orchestra & Fei-yun Xia

159
Popular Festivity - Hok-man Yim, China Broadcasting Chinese Orchestra & Fei-yun Xia

Popular Festivity

  Hok-man Yim, China Broadcasting Chinese Orchestra & Fei-yun Xia

160
Yili Sai Nai Mu - Little A

Yili Sai Nai Mu

  Little A

161
Comment of Opera - Little A

Comment of Opera

  Little A

162
Street Hawker's Song - Little A

Street Hawker's Song

  Little A

163
A Flower - Little A

A Flower

  Little A

164
七夕 - 銀臨

七夕

  銀臨

165
黃河4 - 殷承宗 & China Philharmonic Orchestra

黃河4

  殷承宗 & China Philharmonic Orchestra

166
黃河3 - 殷承宗 & China Philharmonic Orchestra

黃河3

  殷承宗 & China Philharmonic Orchestra

167
黃河2 - 殷承宗 & China Philharmonic Orchestra

黃河2

  殷承宗 & China Philharmonic Orchestra

168
黃河1 - 殷承宗 & China Philharmonic Orchestra

黃河1

  殷承宗 & China Philharmonic Orchestra

169
你是魔鬼 - Teresa Teng

你是魔鬼

  Teresa Teng

170
迷你迷你 - Teresa Teng

迷你迷你

  Teresa Teng

171
你懂不懂 - 陳蘭麗

你懂不懂

  陳蘭麗

172
The Little Peach - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

The Little Peach

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

173
The Shepherd Girl (Arr. for Violin & Orchestra) - Takako Nishizaki, Singapore Symphony Orchestra & Hoey Choo

The Shepherd Girl (Arr. for Violin & Orchestra)

  Takako Nishizaki, Singapore Symphony Orchestra & Hoey Choo

174
康定情歌/白雲下的牧歌/站在高崗上/多看一眼 - Michelle Hsieh & Kang Qiao

康定情歌/白雲下的牧歌/站在高崗上/多看一眼

  Michelle Hsieh & Kang Qiao

175
你要忍耐 - Long Piao-Piao

你要忍耐

  Long Piao-Piao

176
相见不如怀念 - Long Piao-Piao

相见不如怀念

  Long Piao-Piao

177
Song of the Horse-Head Fiddle (Arr. for Erhu & Western Orchestra) - On-yuen Wong, Hong Kong Philharmonic Orchestra & Yip Wing-Sie

Song of the Horse-Head Fiddle (Arr. for Erhu & Western Orchestra)

  On-yuen Wong, Hong Kong Philharmonic Orchestra & Yip Wing-Sie

178
Morning-Star Lily in Flower (Arr. for Erhu & Western Orchestra) - On-yuen Wong, Hong Kong Philharmonic Orchestra & Yip Wing-Sie

Morning-Star Lily in Flower (Arr. for Erhu & Western Orchestra)

  On-yuen Wong, Hong Kong Philharmonic Orchestra & Yip Wing-Sie

179
Piano Concerto "The Yellow River": III. The Yellow River in Wrath - Yitkin Seow, Fung Lam, Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

Piano Concerto "The Yellow River": III. The Yellow River in Wrath

  Yitkin Seow, Fung Lam, Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

180
Piano Concerto "The Yellow River": I. Prelude. The Song of the Yellow River Boatmen - Yitkin Seow, Fung Lam, Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

Piano Concerto "The Yellow River": I. Prelude. The Song of the Yellow River Boatmen

  Yitkin Seow, Fung Lam, Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

181
Flying Dragons and Leaping Tigers - Hok-man Yim, China Broadcasting Chinese Orchestra & Fei-yun Xia

Flying Dragons and Leaping Tigers

  Hok-man Yim, China Broadcasting Chinese Orchestra & Fei-yun Xia

182
A Path Follows the Cloud - Chen Da-Wei, Gong Yi & 羅守成

A Path Follows the Cloud

  Chen Da-Wei, Gong Yi & 羅守成

183
The Jewelled Hall of Great Hero - Chen Da-Wei, Gong Yi & 羅守成

The Jewelled Hall of Great Hero

  Chen Da-Wei, Gong Yi & 羅守成

184
Tune of a Fisherman Rowing At Dusk (Mélodie D'un Pêcheur Ramant Au Crépuscule) - Fiona Sze & Guo Gan

Tune of a Fisherman Rowing At Dusk (Mélodie D'un Pêcheur Ramant Au Crépuscule)

  Fiona Sze & Guo Gan

185
Bride - Little A

Bride

  Little A

186
Gold Rush - Little A

Gold Rush

  Little A

187
Happy to Have Harvest - Little A

Happy to Have Harvest

  Little A

188
Song of Sky - Little A

Song of Sky

  Little A

189
Fengyang Ringing Eight Beat - Little A

Fengyang Ringing Eight Beat

  Little A

190
Seizes a Bumper Harvest - Little A

Seizes a Bumper Harvest

  Little A

191
Song-and-Dance Duet - Little A

Song-and-Dance Duet

  Little A

192
The Celebration - Little A

The Celebration

  Little A

193
The Mantra of Pu'an - 費 堅蓉

The Mantra of Pu'an

  費 堅蓉

194
愛人是個多情人 - Teresa Teng

愛人是個多情人

  Teresa Teng

195
你真叫人著迷 - Teresa Teng

你真叫人著迷

  Teresa Teng

196
Aging of a Beauty (From "Nirvana in Fire") - Peter Johnston

Aging of a Beauty (From "Nirvana in Fire")

  Peter Johnston

197
結束 - Yvonne Jeng

結束

  Yvonne Jeng

198
阮的故鄉南都 - Guo Zing Fa

阮的故鄉南都

  Guo Zing Fa

199
二泉映月 (二胡独奏) - 刘雨声

二泉映月 (二胡独奏)

  刘雨声

200
The Mermaid Suite: Dance of the Twenty-Four Mermaids - Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim

The Mermaid Suite: Dance of the Twenty-Four Mermaids

  Gunma Symphony Orchestra & Kektjiang Lim